Sparbankens marknadsöversikt

Sparbankens experter ger i den månatliga marknadsöversikten aktuell information om läget på investeringsmarknaden. Vare sig du är nybörjare eller en mera erfaren investerare är marknadsöversikten gjord just för dig. Du behöver inte vara kund i Sparbanken för att delta.

Marknadsöversikter 

 

Marknadsöversikt augusti 2019

torsdagen den 22 augusti kl. 9.00
Ansvarsfullt placerande - börda eller garanterad inkomstkälla? Experter i marknadsöversikten i augusti är kapitalförvaltningschef Sparbanksgruppen Petteri Vaarnanen, agronomie- och forstmagister Anna Varpula och portföljförvaltare Lassi Kallio. Anmäl dig till marknadsöversikten

 

 

Sparbankens marknadsöversiktswebbinarier 2019 - Se inspelningar

Sparbankens marknadsöversiktswebbinarier 2018 - Se inspelningar