Sparbankens blandfonder

I vårt utbud hittar du två blandfonder. De placerar sina medel i såväl aktier som räntebärande objekt, vilket gör det möjligt att byta placeringens tyngdpunkt enligt marknaden. Dessa fonder är ett lätt och färdigt diversifierat sätt för dig att placera långsiktigt.

Fonden Sparbanken Måtta

Sparbanken Måtta –placeringsfond investerar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, räntebärande instrument och fondandelar. Av placeringsfondens placeringar är högst 30 % i aktieplaceringar. För den måttliga spararen.

Fonden Sparbanken Djärvhet

Sparbanken Djärvhet –placeringsfond investerar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, räntebärande instrument och fondandelar. Av placeringsfondens placeringar är minst 70 % i aktieplaceringar. Återstoden är placerad i räntebärande värdepapper, räntefonder och likvida medel. För den måttliga spararen.

Fonden Sparbanken Ränta Plus

Blandfonden Sparbanken Ränta Plus placerar på den finländska och europeiska ränte- och aktiemarknaden. För den måttliga spararen.

Fonden Sparbanken Hyfs

Sparbanken Hyfs –placeringsfond placerar medlen i aktier, aktierelaterade instrument, ränteinstrument samt aktie- och räntefonder på det internationella planet. För målinriktat sparande och diversifiering av placeringsportföljen.