Sparbankens aktiefonder

Från vårt utbud hittar du 10 aktiefonder. Dessa fonder är en bra lösning för dig ifall du har som mål lågsiktligt placerande och hög avkastning, och du är även beredd på att ta risker.

Fonden Sparbanken Finland

Aktiefonden Sparbanken Finland passar dig som vill ta del av de finländska företagens utveckling och eftersträva god avkastning på lång sikt.

Sparbanken Europa

Aktiefonden Sparbanken Europa placerar i europeiska kvalitetsbolag. Fonden passar dig om du vill eftersträva god avkastning på lång sikt.

Sparbanken Östersjön

Aktiefonden Sparbanken Östersjön placerar i första hand i nordiska kvalitetsbolag. Målet är en god avkastning på lång sikt.

Sparbanken Asien

Fonden Sparbanken Asien passar den risktåliga placeraren. Med hjälp av fonden kan du eftersträva god avkastning på lång sikt.

Sparbanken Amerika-aktiefond

Aktiefonden Sparbanken Amerika ger dig lätt tillgång till den nordamerikanska aktiemarknaden. Målet är god avkastning på lång sikt.

Sparbanken Ryssland

Sparbanken Ryssland-specialplaceringsfond placerar sina tillgångar i huvudsak i placeringsfonder eller fondföretag som placerar på aktiemarknaderna i Ryssland med närområden. Fonden passar dig som är intresserad av den ryska aktiemarknaden och är medveten om de möjligheter och risker som är förknippade med det. Fonden har bara B-andelar dvs. tillväxtandelar.

Sparbanken Tillväxtmarknader

Fonden Sparbanken Tillväxtmarknader passar den målinriktade och risktåliga placeraren. Den investerar i kraftigt växande aktiemarknader.

Fonden Sparbanken Aktie Världen

Fonden Sparbanken Aktie Världen placerar sina tillgångar globalt i huvudsak som direkta aktieplaceringar i stora bolag.

Sparbanken Småföretag

Aktiefonden Sparbanken Småföretag placerar sina tillgångar i huvudsak på den finländska aktiemarknaden i till sitt marknadsvärde små och medelstora företags aktier. Fonden passar dig som är rikstålig och vill sprida en del av dina långsiktiga placeringar i aktier med hög avkastningspotential. Fonden har såväl A-andelar dvs. avkastningsandelar som B-andelar dvs tillväxtandelar.

Fonden Sparbanken Fastighetsaktie Europa

Enkelt sätt att komma med på de europeiska fastighets- och bostadsmarknaderna. Teckna aktiefonden Sparbanken Fastighetsaktie Europa.