Open Banking – vad är det fråga om?

Open Banking – vad är det fråga om?

Det ändrade betaltjänstdirektivet PSD2  (Payment Services Directive 2) trädde i kraft i januari 2018. Ett av kraven i det nya direktivet är att bankernas tekniska gränssnitt ska öppnas för utomstående tjänsteleverantörer dvs. tredje parter. 

Open Banking ger möjlighet att utveckla mera mångsidiga tjänster för våra kunder. Som vår kund kan du i fortsättningen kontrollera dina kontouppgifter eller göra betalningsuppdrag via den tredje part du väljer. Vi kommer att öppna Sparbankens gränssnitt för tredje parter i september 2019. 

Öppna gränssnitt ger dig flera möjligheter 

Via öppna gränssnitt kan du som vår kund om du så önskar använda de kontoinformationstjänster (AIS) och betalningsinitieringstjänster (PIS) som tillhandahålls av tredje parter. 

Som vår kund kan du själv bestämma om du vill använda de nya tjänster som de öppna gränssnitten möjliggör. Du får även i fortsättningen betjäning också via de nuvarande kundtjänstkanalerna.  

Är det säkert att använda öppna gränssnitt?

När gränssnitt öppnas är det antagligen många som undrar hur säkra de är. Som kund i Sparbanken har du ingen orsak till oro – för oss är det ytterst viktigt att hålla användningen av öppna gränssnitt säker. Tredje parter kommer inte åt din kontoinformation och kan inte göra nya betalningar utan ditt eget samtycke. 

När du använder en tredje parts tjänst dirigerar vi dig till Sparbankens Samtyckes- och bekräftelsetjänst för att ge ditt samtycke till att kontouppgifter hämtas eller att en betalning bekräftas. För tillståndet ska du identifiera dig antingen med Identifieringsappen  eller med lösenord och nyckelkodskortet.

Vi kontrollerar alltid tillstånden hos dem som använder gränssnitten 

De tredje parterna är reglerade och övervakade aktörer av vilka krävs tillstånd av myndigheterna att tillhandahålla kontoinformationstjänster eller betalningsinitieringstjänster. Vi kontrollerar alltid att varje tredje part som använder gränssnittet har ett gällande tillstånd för tjänsten i fråga. 

Utvecklarportal öppnad för tredje parter

Vi har öppnat en utvecklarportal för tredje parter. Portalen finns på adressen https://developer.samlink.fi. Producent för utvecklarportalen är Sparbankernas nuvarande tekniska tjänsteleverantör.  

Utvecklarportalen ska vara en förbindelsekanal mellan tredje parter och Sparbanken. Den tillhandahåller tekniska beskrivningar av tjänsten för tredje parters lösningar samt ett separat verktyg för att testa dem.

Utvecklarportalen