Nyckelflaggan

Sparbanksgruppen har av Förbundet för Finländskt Arbete beviljats Nyckelflaggan som ett tecken på en tjänst som produceras i Finland och sysselsätter här.

Sparbanksgruppen har av Förbundet för Finländskt Arbete beviljats Nyckelflaggan som ett tecken på en tjänst som produceras i Finland och sysselsätter här. Vi vill fortsätta att främja våra kunders ekonomiska välstånd både lokalt och nationellt.

Nyckelflaggan kan beviljas en produkt som tillverkats eller en tjänst som producerats i Finland. Därtill ska produkten eller tjänsten vara inhemsk till minst 50 %. Därtill ska tjänsteproducerande företag ha en avsevärd inhemsk ägarandel, en styrelse som driver verksamhet och ett huvudkontor som är beläget i Finland. Läs mera: Ansvar