Sparbanksgruppen i ett nötskal

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp. Bland våra kunder finns 470 000 finländska hushåll, små- eller medelstora företag och lantbruk. Till kunderna erbjuder Sparbanksgruppen utöver heltäckande privata banktjänster också tjänster inom placering, bostadsbyte och försäkringar. Till Sparbanksgruppen hör utöver 23 Sparbanker också Sparbankernas Centralbank Abp, Sb-Hypoteksbank Abp, Sp-Fondbolag, Sb-Livförsäkring, fastighetsförmedlingskedjan Sb-hem och Sparbanksförbundet Anl. Sparbanksgruppen sysselsätter närmare 1 300 personer runtom i Finland. www.saastopankki.fi