Kontaktinformation

Vår kundtjänst når du på numret 010 841 5900


Samtalets pris är 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min (moms 24%) från anslutningar i det fasta inhemska nätet och  mobiltelefoner. 

Kontor

Fo-nummer

0133409-6

Styrelseledamöterna i de Sparbanker som ingår i Sparbanksgruppen

Behandling av personuppgifter och dataskydd